PANYIWI, RAHMAT. Utilization Of Family Toilet In The Allu Village Of Minasa Baji Bantimurung Districts Of Maros Regency. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, v. 7, n. 2, p. 222-231, 11 jun. 2018.