(1)
panyiwi, rahmat. Utilization Of Family Toilet In The Allu Village Of Minasa Baji Bantimurung Districts Of Maros Regency. jiskh 2018, 7, 222-231.